FILOSOFIAMME

eli työkalut ja opit, jotka ohjaavat tekemistämme

EASEL®

tulee englanninkielen sanoista experimental social emotional learning eli kokemuksellinen sosioemotionaalinen oppiminen. Puhekielessä käytetään nimitystä tunnetaitovalmennus.  

Terapeuttisilla EASEL®-työkaluilla voidaan vahvistaa itsetuntemusta ja itsehallintaa, tunteiden ja stressin säätelyä, sosiaalista tilannetajua, empatiaa ja vuorovaikutustaitoja. 

EASEL® tukee myös kykyä tehdä vastuullisia päätöksiä paineen alla ja haastavissa tilanteissa. Se vauhdittaa siten turvallisen ja vaikuttavan johtajuuden, vanhemmuuden tai ohjaajuuden kehittymistä. Hyvät tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot ovat luonnollisesti perusta kaikille toimiville ja hyvinvoiville ihmissuhteillemme. 

Valtavan tärkeä - monille meistä tärkein - hyöty syntyy, kun opimme EASEL®-työkalujen avulla pois meitä kuormittavista ns. myötätuntouupumuksesta ja sijaistraumatisoitumisesta. Opimme, että tunteet sisältävät aina informaatiota, jonka tärkeiden viestien kuuleminen, ymmärtäminen ja hyödyntäminen auttavat meitä olemaan omassa vuorovaikutuksessamme ja viestinnässämme rakentavampia. Emme voi muuttaa toista ihmistä tai kontrolloida hänen tunteitaan, mutta voimme vaikuttaa suuresti siihen, miten itse koemme, tunnemme ja kommunikoimme.

Luovuuden Lakeus ja EASEL®

EASEL®-työkaluilla sinua auttaessamme otamme huomioon henkilökohtaisen kokemushistoriasi. Työskentelemme sekä tarinatasolla että tunnetasolla. Reflektointi, eli peilaava keskustelu kirkastaa uskomuksiasi, toiveitasi, pelkojasi, ajatuksiasi ja vaikutusmahdollisuuksiasi.

Mukaan otamme erilaisia kokemuksellisia harjoituksia - eläintyöparin, musiikin tai liikkeen, jotka tehostavat reflektointia moninkertaisesti ja nopeuttavat itsen ja omien tunteiden syvempää oivaltamista.

Eläinavusteinen työskentely on osa Green Care -ideologiaamme. Musiikki ja lauluntekeminen ovat voimallisia osallistavan taiteen menetelmiä. Keho- ja taideterapeuttista ajattelua toteutamme myös tanssi-liiketerapian useissa eri muodoissa.

 

ARVOMME

ihmisarvon vaaliminen

intuitiivisuus

läsnäolo

herkkyys aistia