KEHON & MIELEN HYVINVOINTI

Kaikki Luovuuden Lakeuden terapiat ovat saman hintaisia ja voivat pitää sisällään erilaisia kokemuksellisia aktiviteetteja. Vaikka tulet esim. tanssi-liiketerapiaan, muitakin menetelmiä (musiikki, eläimet) voidaan hyödyntää terapiaprosessissa.

 

TANSSILIIKETERAPIA

Luovuutta ja lukkoja auki liikkeen avulla

Tanssi-liiketerapia (TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian erityssovellus, jolle on keskeistä keho mieli-yhteys, sekä ymmärrys liikkeestä kommunikaationa ja tärkeänä osana vuorovaikutusta. 

Tanssia ja liikettä voidaan käyttää keinona vahvistaa sisäisiä voimavaroja ja itseilmaisua, tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä tutkia vuorovaikusta muiden ihmisten kanssa. Lisäksi kehollisen lähestymistavan kautta voidaan päästä kiinni sellaisiin tunteisiin ja kokemuksiin, joihin sanat eivät ylety.

TLT:ta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmämuotoisena, ja se soveltuu kaikille ikäryhmille. TLT:sta ovat hyötyneet erityisesti esimerkiksi masennuksesta, syömishäiriöistä, työuupumuksesta, kroonisista kivuista sekä psykososiaalisista haasteista kärsivät henkilöt. 

Lisätietoa: tanssiterapia.net/


 

PYYDÄ TARJOUS

 

 

Musiikkiterapeuttiset menetelmät

Sävelten siivillä oman sielun syvyyksiin

Luovuuden Lakeuden terapiarepertuaariin kuuluvat myös erilaiset musiikkiterapeuttiset menetelmät liiketerapeuttisen toiminnan ohessa. Menetelmien hyödyntäminen ei edellytä asiakkaalta mitään erityisiä musiikillisia taitoja. Musiikkia voidaan pitää enemmänkin välineenä kuin itsetarkoituksena. 

Mahdollisia musiikkiterapeuttiseen ajatteluun pohjautuvia käyttämiämme menetelmiä ovat esimerkiksi laulaminen, musiikin kuuntelu, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin tahdissa, laulujen tekeminen ja musiikkimaalaaminen/kuvan tekeminen. Musiikin avulla voidaan rakentaa vuorovaikutusta monella tasolla, myös yhdistettynä liikkeeseen. 

Musiikin ymmärretään aktivoivan ja paljastavan alitajuista, tiedostamatonta mielenmaisemaa ja sen avulla voidaan käsitellä vaikeitakin asioita turvallisesti, symbolisen etäisyyden päässä. Musiikin avulla on jo aikojen alusta lohdutettu murheellisia, hoidettu huokailevia sekä parannettu erilaisista kehon ja mielen kiputiloista kärsiviä. Oletettavasti tämä voima on musiikissa edelleen läsnä.

 

PYYDÄ TARJOUS

 

 

Eläinavusteinen terapia

Tilallamme on joukko suloisia eläimiä, jotka haluavat myös viettää aikaa kanssasi, tukea ja ilostuttaa sinua, sekä tutustua sinuun kuin ystävään.

Koirien, hevosten ja lampaiden kanssa on mahdollista tehdä kokemuksellisia harjoituksia terapeuttisen työskentelyn ohessa EASEL®-ohjauksen periaatteita ja arvoja seuraillen.

Eläintyöskentelyssä etenemme rauhallisesti, asiakkaan tarpeiden ja toiveiden ehdoilla. Työskentely voi pitää sisällään esimerkiksi eläinten katselua ja seurailua, ystävyyssuhteen rakentamista, hoitamista, leikkimistä, liikkumista, musiikin kuuntelua, joissain tapauksissa jopa ratsastusta.

LUE LISÄÄ EASELISTA JA FILOSOFIASTAMME.

Meitä voi myös tilata erilaisiin palvelukoteihin, laitoksiin ja kouluihin vierailemaan ja virkistämään arkea. Tällöin hintaan lisätään kuljetuskaluston ja polttoaineiden käyttökulut. Jos eläimiä tulee useampia, myös meitä tarvitsee useampia mukaan ja tällöin hintaan lisätään työntekijöiden palkkakulut.

 
Luovuuden_Lakeus_Eläinavusteinen_terapia.jpg

 

PYYDÄ TARJOUS

 

 

EASEL® - Kokemuksellinen tunnetaitovalmennus

Palveluvalikoimaamme on tullut uusi tuote sen myötä, kun Sonja on valmistunut keväällä 2018 kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen ohjaajaksi. EASEL® (Experiential Social Emotional Learning) - tunnetaitovalmennus haastaa sinua itsesi äärelle kasvamaan, kokemaan, iloitsemaan ja löytämään uusia työkaluja arki- ja työelämäsi tilanteisiin ja haasteisiin. Työskentelyssä voidaan hyödyntää moninaisia luovia ja eläinavusteisia menetelmiä.

EASEL®-työskentelyssä etsitään vastausta kysymykseen ”kuka minä olen ja mitä tapahtuu, kun olen vuorovaikutuksesssa toisten kanssa?”. Työmuodon yleisten periaatteiden mukaan toiminnan tavoitteena on vahvistaa ohjattavan itsetuntemusta, itsehallintaa, sosiaalista tilannetajua, vuorovaikutustaitoja ja vastuullista päätöksentekoa sekä mahdollistaa esteettisten vaikuttavien kokemusten synnyttämä ilon kokemus.

Tunnetaitovalmennus toteutetaan prosessina asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti. Teemana voi olla joku edellä mainituista, tai rakennamme oman kokonaisuuden sen ympärille, mitä sinä tarvitset juuri nyt! 

LISÄÄ EASELISTA

 

PYYDÄ TARJOUS

 

 

Hinnasto ja ehdot

itse maksaville asiakkaille. 

Hintoihin lisätään alv. 10%. 

TANSSI-LIIKETERAPIA yksilöterapiana

            Tunti á                Euroa

            60 min                70 €

            75 min                 85 €

            90 min                99 €

Hintoihin voidaan sopimuksen mukaan lisätä mahdolliset tila- ja matkakulut. 

...

julkisin (tai vakuutuksen turvaamin) varoin toteutettavassa yksilöterapiassa.

Hintoihin lisätään alv. 10% (terapiatunnit) ja 24% (muut kulut).

        60 min 80 €

        75 min 100 €

        90min 120 €

 

RYHMÄTERAPIAT

alk. 150€/h. Hinta neuvotellaan tapauskohtaisesti, riippuen esimerkiksi ryhmän koosta, prosessin kestosta jne. 

Lisäpalvelut:

Lausuntopalkkio 75€ + alv 24%

Osallistuminen moniammatillisiin hoito- / kuntoutuspalavereihin sekä vanhempien tukikäynteihin 45€  + alv 24% /alkava tunti.

Mikäli terapiatoiminta tapahtuu muualla kuin Luovuuden Lakeuden toimitilassa tai maksavan/lähettävän tahon tarjoamassa tilassa, lisätään ylimääräinen tilavuokra hintaan. Matkakorvaus veloitetaan siirtymistä muihin tiloihin 0,44€ /km. 


 

PYYDÄ TARJOUS