HEVOSTEN KANSSA

KEHOTIETOINEN RATSASTUS

Hevonen on herkkä ja aistiva eläin, joka liikkeidensä ja reaktioidensa kautta antaa meille valtavasti tietoa kehostamme ja mielestämme, sekä toimintamme intentioista

Kehotietoinen ratsastus on oman kehon kuuntelua ja hahmottamista hevosen kanssa. Prosessi alkaa suhteen rakentamisen eri vaiheista, jonka jälkeen siirrytään pikkuhiljaa hevosen selkään. Kiinnitämme huomiota hengitykseen, omiin tunnetiloihin, kehonosien hahmottamiseen, keskikehon hallintaan, istuntaan sekä herkkyyteen aistia omia ja hevosen signaaleja. Tällä pyritään tarkoituksenmukaiseen viestintään hevosen kanssa ja turvalliseen hevosharrastuksen aloittamiseen. 

Pidemmälle edenneiden ratsukoiden kanssa voidaan työskennellä myös oman hevosen kanssa, hioen yhteistyösuhdetta ja yhteistä kieltä saumattomammaksi. Tällä tähdätään esimerkiksi kisakauden huippukuntoon.

Lisäksi kehotietoinen ratsastus on lempeä tapa palata hevosharrastuksen pariin niille, jotka ovat joskus joutuneet pelkäämään hevosten kanssa toimiessa. Otamme huomioon yksilölliset tarpeet ja toiveet ja etenemme asiakkaan toivomassa tahdissa.

 

Tunnin kesto 55 min

HINNAT | HLÖ

YKSILÖTUNNIT 55 €

3 x kortti 150 €

10 x kortti 450 €

PIENRYHMÄTUNNIT

2 hlöä 39 € | 3-4 hlöä 33 €

Sarjakortit (2-4 hlöä/tunti)

3x kortti 99€

10x kortti 300 € 

Hintaan kuuluu n.1/2 h hevosen kanssa ohjattua läsnäoloa ja hoitamista ennen ja jälkeen tunnin.

IHANTEELLINEN MYÖS LAHJAKORTIKSI!

 

VARAA KEHOTIETOINEN RATSASTUSTUNTI

 

Tanssii hevosTen kanssa

Tanssii hevosten kanssa (THK) on läsnäoloa, hyvinvointia sekä sykähdyttäviä ilon kokemuksia antava menetelmä kenelle tahansa, joka haluaa päästä syvempään yhteyteen itsensä ja ympäristönsä kanssa, kehittää läsnäolon taitoja ja virittymisen kykyä vuorovaikutussuhteessa

THK on poikkitieteellinen, eläinavusteisuutta, tanssi-liiketerapia- sekä keho- ja traumaterapeuttista tietoutta yhdistelevä ja hyödyntävä menetelmä, joka pohjautuu vahvasti EASEL-ajattelulle.  

 

THK terapian oheismenetelmänä

THK on ihanteellinen menetelmä henkilöille, jotka kärsivät sosiaalisen liittymisen haasteista, turvattomista kiintymyssuhteista sekä syrjäytymisen eri muodoista. Myös ihmiset, joilla on erilaista häpeäproblematiikkaa ja itseilmaisun esteitä, voivat kokea THK-toiminnassa uudenlaisia aukeamisia. Myös erilaiset neuropsykologisten ja keskittymiseen liittyvien haasteiden kanssa kamppailevat etenkin lapset ja nuoret voivat kokea eläimen läsnäolon motivoivan terapiatyöskentelyä uudella tavalla.

 

THK hyvinvoinnin ja sisäisen johtajuuden tukemisessa

Kohderyhmiä voivat olla myös esimerkiksi esiintyvät taiteilijat, ratsastajat, tanssijat, vuorovaikutustyötä tekevät, esimiestehtävissä olevat ja niin edelleen. Menetelmän ympärille voidaan rakentaa myös työhyvinvointitoimintaa ja workshoppeja.

 

Mitä THK-prosessissa tapahtuu?

Jokainen THK-tapaaminen sisältää kartoituskeskustelun, jossa ohjaaja arvioi, onko hevosavusteinen työskentely mahdollista siinä hetkessä. Pois sulkevia tekijöitä ovat esimerkiksi päihteiden vaikutuksen alaisena oleminen, akuutti psyykkinen haavoittuvuus, jossa asiakas ei orientoidu tilaan ja paikkaan sekä väkivallan uhka. 

Itse työskentelyssä asiakas asettuu ohjaajan ja hevosen kanssa rajattuun tilaan (esim. maneesi, kenttä, aitaus), jonka pitää olla kuitenkin riittävän tilava sille, että hevosen ja asiakkaan on mahdollista päästä tarvittaessa turvallisesti vuorovaikutuksesta pois. Luovuuden Lakeuden tilalla on 21 x 21 kokoinen "leikkikehä", jossa toiminta useimmiten tapahtuu. Talvisin voidaan mennä myös maneesille lähelle LL:n tilaa (maneesimaksu lisätään hintaan).

Kohtaaminen perustuu aina ehdottomaan vapaaehtoisuuteen sekä ihmisen että eläimen puolelta. Jos asiakkaan hevostaidot ovat jo riittävät, ohjaaja voi osallistua etäämmältä, kuitenkaan poistumatta tilasta kokonaan. Hevosen kanssa lähdetään rakentamaan suhdetta asteittain.

Kohtaaminen voi sisältää yhdessä tutkimista, liikkumista, hoivaa, leikkiä tai muuta vastaavaa toimintaa, joka on tarkoituksenmukaista vuorovaikutuksen ja suhteen rakentumisen kannalta.

Vuorovaikutuksen ollessa riittävän edistynyttä, voidaan päästä tilanteeseen, jossa ihminen ja hevonen ikään kuin tanssivat yhdessä. 

Kun suhde hevoseen on riittävällä tasolla, voidaan myös kokeilla autenttista liikettä tai liikeimprovisaatiota hevosen kanssa. Tässä oman liikekielen ja sisäisten intentioiden on oltava riittävän hallittuja, jotta harmonia tilanteessa säilyy. Asiakas voi valita myös tilanteeseen sopivan musiikin, jos se palvelee prosessia siinä hetkessä.

 

THK voi olla mitä tahansa yhdessä hengittelyn ja hoivan sekä leikin ja tanssin väliltä. Tässä toiminnassa korostuu läsnäolo ja yhteyden kokemus sekä autenttisuus, yhdessä tutkiminen, oppiminen, liikkeellinen peilaaminen ja lukuisat muut parasympaattista hermostoa vakauttavat ja sosiaalista liittymistä tukevat toiminnot. 

Luovuuden_Lakeus_Lapua.jpg

 THK-toiminnassa asiakas voi tuoda oman persoonansa aitona ja paljaana kunnioittavaan kommunikaatioon hevosen kanssa, ja tämä parhaassa tapauksessa saa aikaan sen, että asiakkaan sykevälivaihtelu muuttuu suotuisaan suuntaan ja rauhoittaa parasympaattista hermostoa, jolloin asiakkaan pelko-, stressi- ja lamaantumisreaktiot voivat lieventyä. Tällainen työskentely on myös hevoselle turvallista sekä eettisestä että psykofysiologisesta näkökulmasta.  

THK-toiminnan tarkoitus on tarjota ennen kaikkea ”laatuaikahetki” sekä ihmiselle että hevoselle. Jokainen ihminen - ja hevonen - tuo oman persoonansa vuorovaikutustilanteeseen, josta syntyy tietynlainen ainutkertainen ”reaktioyhtälö”. Tähän vaikuttavat hyvin moninaiset tekijät, jonka vuoksi jokainen THK-hetki on ainutlaatuinen, herkkä ja hauraskin.

 

Ennen tuokiota rauhoitutaan ja virittäydytään sopivaan tunnetilaan, jolloin hevosen kanssa työskentely on optimaalista. Itse THK-tuokio kestää noin 15-20 minuuttia, jonka jälkeen kokemus puretaan sanallisesti, tai jos tämä ei ole mahdollista, muiden luovien menetelmien avulla (esim. kirjoittaminen, maalaaminen, liikkeellinen purku ohjaakan kanssa).

 

Koko tapaaminen kestää yhteensä noin 60 min.

HINNAT

THK Tutustumiskäynti yksilölle 60 € + alv 24 %.

THK-prosessi 8 kertaa 430 € + alv 24 %

LISÄTUNNIT PROSESSIIN 45€ + alv 24%

 

PYYDÄ TARJOUS THK-WORKSHOPISTA TAI -TYHYSTÄ

 VARAA THK-AIKA